TELHARD PUR HS

TELHARD PUR HS

Utwardzacz do powłok poliuretanowych TELPUR

Składniki

Produkt jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych.

Funkcje i zastosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do utwardzania powłok poliuretanowych TELPUR, zwłaszcza o dużej zawartości części stałych. Dodatek utwardzacza TELHARD PUR HS jest różny dla poszczególnych rodzajów farb i jest określony w odpowiednich normach produktowych, w tym w zakresie czasu urabialności mieszanki. Przygotowuje się tylko taką ilość stwardniałej mieszanki, która wystarczy do przetworzenia przez cały okres użytkowania mieszaniny.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.