TELPUR P150

TELPUR P150

Barva základní průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní

  • Vynikající přilnavost na ocelové povrchy a lehké kovy
  • Velmi rychlé zasychání
  • Výborná brousitelnost

Složení

Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku akrylové pryskyřice v organických rozpouštědlech, vytvrzovaná alifatickým polyisokyanátem.

Vlastnosti a použití

Barva TELPUR P 150 je určena k provedení základních nátěrů s vyšší plnivostí na kovových a ocelových podkladech. Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby. Teplota při zasychání nesmí klesnout pod 10 °C, zasychání lze urychlit přisoušením při 60 °C po dobu 30 minut. Barva je brousitelná po cca 4 h zasychání při teplotě 23 °C.

Příklady použití

Exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody, průmyslové zóny, nátěry dopravní techniky.

Odstíny

0100 – bílá, 0110 – šedá, 0660 – písková

Soubory ke stažení

PDF ikona Bezpečnostní list

PDF ikona Katalogový list