TELSOL

TELSOL

Ředidla do průmyslových nátěrových hmot

TELSOL SP 1

Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a xylen)

Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, nanášených stříkáním

TELSOL BR 5

Xylen – směs izomerů

Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, určených k nanášení stříkáním, štětcem nebo máčením

TELSOL POX

Směs org. rozpouštědel (xylen, butylacetát, 2-butoxyethanol, butan-1-ol)

Ředění dvousložkových epoxidových nátěrových hmot TELPOX

TELSOL PUR

Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen)

Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR

TELSOL PUR 4

Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen)

Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR

TELSOL UNI

Směs organických rozpouštědel (xylen a uhlovodíky C9, aromatické)

Ředění syntetických na vzduchu schnoucích a dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot (TELKYD a TELPUR), pro pomalejší zasychání nátěrové hmoty